شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان ( سهامی عام )
                                                      Khouzestan Steel Faragir Development Group Co. (Public Joint Stock)
 
 
     -    سه شنبه 25 تیر 1398

ترکیب سهامداران شرکت به قرار جدول زیر است:

نام سهامدار

تعداد سهام

درصد سهام

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام)

4.999.996.000

99.99992

شرکت صنعت فولاد شادگان (سهامی خاص)

1.000

0.00002

شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص)

1.000

0.00002

شرکت فرهنگی ورزشی آینده سازان فولاد خوزستان (سهامی خاص)

1.000

0.00002

مجید محسنی

1.000

0.00002

مجموع

5.000.000.000

100.00

 
 

این مجموعه با هدف بالا بردن سطح خدمات حمل و نقل در زیر مجموعه های خود و ایجاد فضای هم افضایی با رویکرد حمل و نقل ترکیبی و چند وجهی تاسیس شده و حوره های حمل و نقل ریلی و دریایی و جاده ای را برمیگیرد این مجموعه با پشتوانه قوی منابع انسانی متخصص و بهره گیری از تجهیزات مدرن ، آمادگی کامل برای اجرای پروژه های درون مرزی و برون مرزی دارد

 

شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان (سهامی عام)
 
     

 

 
(Khouzestan Steel Faragir Development Group Co. (Public Joint Stock
 
فراگیر