شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان ( سهامی عام )
                                                      Khouzestan Steel Faragir Development Group Co. (Public Joint Stock)
 
 
     -    سه شنبه 25 تیر 1398

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 10 میلیارد ریال بوده است که طی افزایش سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/12/22 به مبلغ 5.000 میلیارد ریال، شامل 5.000 میلیون سهم 1.000 ریالی تغییر یافته است.

افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 5.000 میلیارد ریال به 10.000 میلیارد ریال در مجمع عمومی فوق العاده تاریخ 1397/10/08تصویب گردید.

 

این مجموعه با هدف بالا بردن سطح خدمات حمل و نقل در زیر مجموعه های خود و ایجاد فضای هم افضایی با رویکرد حمل و نقل ترکیبی و چند وجهی تاسیس شده و حوره های حمل و نقل ریلی و دریایی و جاده ای را برمیگیرد این مجموعه با پشتوانه قوی منابع انسانی متخصص و بهره گیری از تجهیزات مدرن ، آمادگی کامل برای اجرای پروژه های درون مرزی و برون مرزی دارد

 

شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان (سهامی عام)
 
     

 

 
(Khouzestan Steel Faragir Development Group Co. (Public Joint Stock
 
فراگیر